สระสุวรรณชาด

สระสุวรรณชาด

เดี๋ยวนี้บรรดาคนรักสุนัขคงไม่ต้องเศร้าเสียใจอีกต่อไป หากเจ้าตูบของคุณเกิดล้มป่วยด้วยโรคทางกระดูก ทั้งนี้ด้วยพระเมตตากรุณาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยเฉพาะสุนัขที่ทรงมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ทรงสนพระราชหฤทัยในการรักษาสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคกระดูก ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยนำ้พระราชหฤทัยอันประเสริฐสุดได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงจำนวน ๒,๑๓๑,๓๕๑ บาท สร้างสระว่ายนำ้สำหรับสุนัขขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้ดำเนินการสร้างสระว่ายนำ้สำหรับการรักษาแบบธาราบำบัดเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคทางกระดูกและข้อ รวมถึงโรคทางระบบประสาท พร้อมกับพระราชทานชื่อว่า “สระสุวรรณชาด” ตามชื่อคุณทองแดงผู้เป็นเจ้าของสระ

สระสุวรรณชาดแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนสระว่ายนำ้สำหรับสุนัขทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกาย และส่วนสระกายภาพบำบัดสำหรับสุนัขป่วย โดยสุนัขที่เข้ารับการรักษาจะไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากค่าบำรุงรักษาสระนำ้รายละ ๑๕๐ บาทเท่านั้น และในปัจจุบันก็มีเจ้าตูบเข้ามาใช้บริการที่สระดังกล่าวเฉลี่ยวันละ ๑๐ ตัวเลยทีเดียว
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลสู่สัตว์โลกทั้งปวง

แหล่งที่มา: ข่าวมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ ฉบับที่ 1 ปี 2553

No Comments

Post A Comment